Riktig sortiment

Gjennomgang av avtalt og anbefalt sortiment. Vi følger opp avtalt sortiment som er gjort med kjeden, eller iht. vårt eget årshjul.