Ebeco

ebeco-payoff_white_on_blue_small

 

Det smarte valget. Gjør det selv varmekabler. Unngå frosne vannrør.

 

Frostguard.new

Mobil varmekabel for frostsikring av rør og takrenner

Brukes i takrenner/fallrør/avløpsrør/vannrør og vannmålere i hytte, drivhus eller campingvogn. Kabelen er beregnet for mindre anlegg, med makslengde takrenne/falrør 30m. (Maks 60m varmekabel). Ved lengre kabler anbefales termostatstyring. Det kobles inn manuelt når det er fare for isdannelse, og før det danner seg istapper.

 

Les mer om Ebeco'}, 'google_language_translator');}